top of page
ZuiderLicht.jpg

Onze werkwijze 

De waarachtigheid van Zijn wie je echt Bent

We gaan uit van inzichten uit de wetenschap en wijsheidstradities. 

Onze uitgangspunten:

 • Je bewustzijn huist niet in je brein; waar dan wel?

 • Er is een ogenschijnlijke dualiteit tussen de eindigheid en oneindigheid van leven.

 • Jouw gezondheid en geluk staan in direct verband met je algeheel gemoed.

 • Het hele universum beweegt zich in een bepaalde richting van transformatie. 

 • Kwantum fysische principes verklaren jouw helder waarnemen.

 • De kracht van jouw intentie is aantoonbaar magistraal.

De trainingen staan in het teken van een diepgaande bewustzijnsontwikkeling,

gedragen door het Subtiel Meesterschap van ervaren docenten. Kom het zelf ervaren, want bij Subtiel Meesterschap staat altijd voorop: "Geloof enkel iets, nadat je voor jezelf hebt getoetst dat het voor je werkt!"

Helen met Bewustzijn

Erkende CRKBO 6daagse Opleiding Energetisch Werken

Overzicht van onze opleidingen & trainingen

Helen met Bewustzijn

Erkende CRKBO Opleiding Energetisch Werken

SM_UZ copy.jpg

Universeel ZIJN

Los te boeken Verdiepingsdagen

Vrouw op het strand

"Liefde geneest mensen -
zowel degenen die geven als degenen die ontvangen."

Karl Menninger

Subtiel Meesterschap

Her-inner je Grootsheid

Flower LHH.png

Subtiel Meesterschap is het her-inneren van de innerlijke kracht en wijsheid waarmee:

 • Einstein tot zijn geniale theorieën kwam

 • Een wonderbaarlijke (zelf)heling tot stand komt

 • Een moeder een auto optilt, zodat haar overreden kind er onderuit kan kruipen.

 • Martin Luther King een einde aan de slavernij initieerde

 • Zeer gewilde doelstellingen onverwacht behaald worden

 • Mandela vanuit gevangenschap verzoening creëerde

 • Een 3-jarig kind zegt: ‘Mama, de zon is eigenlijk heel lief hè? Hij schijnt voor iedereen’.

Tijdens onze opleiding en events nodigen je uit om in de Grootsheid van je hele Wezen te stappen en je oorspronkelijke Wijsheid en Liefdevolle Creatiekracht aan te boren.  Met Subtiel Meesterschap sta je zelf aan het roer van je eigen gezondheid en geluk, en word je (weer) Meester van je eigen Grootsheid.

Ontdek en ontwikkel je intuïtieve vermogens.
Vergroot je niveau van gezondheid en geluk.

bottom of page